Đăng ký học tiếng Đức, Nhật, Hàn online 2022

Để giúp các em học sinh bước đầu tìm hiểu về ngôn ngữ, nền văn hóa, môi trường sống, làm việc và học tập tại các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức nhằm có định hướng nghề nghiệp trong tương lai, chúng tôi tổ chức khóa học online trong thời gian 01 tháng. 
Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được xếp lớp!