LỄ CHIA TAY TÂN DU HỌC SINH NHẬT BẢN – HÀN QUỐC THÁNG 3,4/2019 CÔNG TY OLV